TOPRAK KİRLİLİĞİ

Toprak kirliliği, toprağın içine ve üstüne bırakılan veya başka yollardan gelen zararlı atık maddelerin, toprağın niteliğini bozmasıdır. Toprak kirliliği Dünya üzerindeki verimli toprakların kıraç ve çorak arazilere, çöllere dönüşmesine neden olur Dünya’daki toprakların dörtte biri çölleşme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunun nedenlerinden bazları hava ve su kirliliği, hızlı nüfus artışı, aşırı derecede mineral gübre kullanımı ve hatalı sulamadır. Çöpler de toprak kirliliğinin temel nedenlerinden biridir. Yapılan araştırmalara göre yılda kişi başına 10 - 20 ton çöp oluşmaktadır.

 

 Tarımsal Aktivitelerin Yarattığı Toprak Kirleticiler:

·         Toprağa verilen gübreler,

·         Besicilikte ortaya çıkan atıklar,

·         Tarıma zarar veren etkenlere karşı kullanılan kimyasal maddelerin toprağa karışması,

·         Kirli akarsularla tarım toprakları sulanırken kirli suyun toprağa karışması.

 

Toprak sadece bitkisel ürünlerin kaynağı değil, aynı zamanda ’Vatan’ adı altında bayraklaşmış ulusal ve kutsal bir mirastır. Bu nedenle toprak kirliliğine önlemek için daha çok çaba harcamalıyız. 

Anket

Siz çöplerinizi ayrıştırıyor musunuz?

Çoğunlukla (12)
24%

Bazen (20)
41%

Nadiren (11)
22%

Asla (6)
12%

Toplam oy: 49