Biliyor muydunuz?

  • Bir ağaç, çevre toksinleri ve zehirleri ile yılda 13 ton zehirli gazı kendi bünyesine hapsederek çevreyi koruyabilir. Bunu 30 ton temiz hava olarak bizlere geri verir.
  • Amazon Ormanları, dünyanın %20′lik oksijen ihtiyacını sağlar.
  • Bambu bitkisi, günde 90cm uzayan ve yapısal olaraktan oldukça gelişen bir bitki. Bambu bitkisi toplamda aşağı yukarı 5 günde tüm gelişimini tamamlıyor.
  • Her sene Amerikan halkı 29 trilyon plastik çöpü çevreye saçmaktan sorumludur.
  • Tüm avrupa’da 12 bin tür bitki var. Türkiye’de ise 9000.
  • Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor ve 22.5 kilogram karbondioksiti yok ediyor.
  • Dünyadaki kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa, Her yıl 8 milyon hektar orman alanı korunabilir.
  • Dünyamız dakikada 21 hektar orman alanı kaybediyor.