Ne yapmalıyız?

 

GERİ DÖNÜŞÜM  

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir. Tabii kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceği akıldan çıkarılmamalıdır. Geri dönüşüm çevre kirliliğini önlemek için çok önemlidir çünkü geri dönüştürerek aynı maddeyi çok kez kullanırız ve daha az çöp oluştururuz.

 

Sizce çevre kirliliğini önlemek için ne yapmalıyız?

çevre kirliliği

ayşe | 18.03.2014

Hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve artan deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı giderek çevre kirliliğine neden olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak kirlenen hava, su ve toprak canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyecek boyutlara ulaşmıştır.

Genel olarak çevre sorunları, insanların yaşadıkları hayat ortamının doğal yapısını tahrip etmektedir. Bu tahribat yaşamın yoğun olduğu alanlarda daha hızlı, yaşam ve yerleşimin olduğu bölgelerde daha yavaş olmaktadır. Bozulan bu doğal hayat çevre üzerinde yaşayan tüm canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanlar kendilerine daha rahat ve ferah yaşam koşulları sağlamak için doğal olarak çevreye zarar vermektedirler.

Ynt: çevre kirliliği

grthjjgt | 10.05.2014

Sağul kanka

Çevre kirliliği

Ergün | 17.05.2013

Toplumda çevre bilinci yaratılmasında en etkili hususun eğitim olduğunu değerlendiriyorum. Bu kapsamda, öğrencilere verilen görsel ve yazılı bilgi desteğine ilaveten kitle iletişim araçlarından daha yoğun faydalanılması için kamuoyu oluşturulması, devlet veya özel sektörün bu konuda daha özendirici bir rol üstlenmesi, uzman kişilerin de desteğini alarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu maksatla düzenlenecek etkinliklere gönüllü olarak katılacak insanlara ulaşılmasının bu bilince katkı sağlayacağını değerlendiriyorum.

Ynt: Çevre kirliliği

isimsizim :D | 21.05.2013

tşk edrm ...çok iyi anlatınız :D ;D

çevre kirliliğini önlemek

simay | 13.05.2013

Bence çevre kirliliğini önlemek için önce tasarruf yapmalıyız. Elektrik, su kağıt tasarrufları yapmak daha yeşil bir dünya için çok önemlidir.

yorum

mete | 05.05.2013

bence herkez doğrusöylemiş bende onlara katılıyorum

Ne Yapmalıyız?

Ecem | 27.03.2013

Bence çevre kirliliğini önlemek için evimizden başlamalıyız.Gereksiz yanan ışık gördüğümüzde kapatmalı ve gereğinden fazla su kullanmamalıyız.Evdeki çöplerimizi ayrıştırarak atmalı ve pillerimizi özel çöp kutularına atmalıyız.Çünkü farklı çöp maddeleri kendi gruplarına ait çöplerle beraber atılınca geri dönüştürülebiliyor. Okulumuzdaki gibi kampanyalar düzenleyebiliriz.Çevremizdeki insanları uyararak bilinçlenmeye katkı sağlayabiliriz.Daha önemli olarak yerlere asla çöp atmamalıyız.İnsanları bilinçlendirmek için kampanyalar düzenleyebilir ve afişler hazırlayabiliriz.Arabaların ve fabrikaların bacalarına filtre taktırılabilmesi için kampanyalar düzenleyebiliriz.Ayrıca fabrikaların denizlere atıklarını boşaltmalarını önlenebilmek için de kampanyalar düzenleyebiliriz.

Çevre Kirliliği

Sevda | 26.03.2013

Bence çevre kirliliğini önlemek için, öncelikle doğaya ve bizim dışımızdaki varlıklara karşı duyarlı olmalıyız. Yaşadığımız dünyanın hepimize ait olduğunu göz önünde bulundurarak asla yerlere çöp atmamalıyız. Çevre kirliliğinin temelini oluşturan asıl unsurlar olan hava ve su kirliliği biz insanların, atıklarını doğal çevreye bırakması sonucu oluşuyor. Fabrikalardan ve arabaların egzozlarından çıkan kirli dumanları engellememiz ne kadar zor olsa da çevre kirliliğine karşı savaşmaya, yere çöp atanları uyarmak ve bu konularda web siteleri,posterler, afişler hazırlayarak başlayabiliriz. Bunların yanında fabrika bacalarına ve arabaların egzozlarına filtre takmak da iyi bir çözüm olacaktır. Ayrıca doğada yaklaşık 4000 yılda çözünen pet şişe kapakları ve piller için bizim okulumuzun da yaptığı gibi kampanyalar düzenleyebiliriz. Kağıt, plastik, cam ve benzeri gibi atıklarımızı ayrıştırarak geri dönüşüm çöplerine atmak da çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur. Çevre kirliliğinin bir kolu olan su kirliliğini önlemek için denizlere atıklarını bırakan insanları uyarmalı, denize gemide oluşan atıkları döken gemileri de belirli kurumlara bildirebiliriz. Hepimizin doğal çevremizi günden güne yok eden çevre kirliliğine karşı bir önlem alması, biyoçeşitliliği ve doğanın dengesini korumasına yardımcı olacaktır.

Yorumum

Hande | 26.03.2013

Bence çevre kirliliğini önlemek için öncelikle geri dönüşüm çok önemli. Geri dönüşüm yaparak hem atıklarımızdan kurtulup çevreye atılmalarını doğayı kirletmelerini önlüyoruz hem de daha fazla zararlı madde üretilmesini engelleyip kullanılan maddeleri tekrar tekrar kullanıyoruz. Bir başka çözüm yolu ise enerji tasarrufu; kullanmadığımız ışıkları ve elektrikli makineleri kapatarak minik tasarruflar yapabiliriz. "Damlaya damlaya göl olur" atasözünde dediği gibi eğer hepimiz küçük tasarruflar yaparsa zamanla büyük miktarda tasarruf yapıp çevremizi büyük oranda korumuş oluruz. Hepimiz dikkatli olmalıyız.

Ne yapmalıyız?

DexterD | 25.03.2013

Çevre kirliliğini önlemek için bilinçli insanlar olmalı,bu konuda bilgileri yetersiz olan insanları uyarmalı,bu konu hakkında posterler,reklamlar,afişler hazırlamalı ve çevreyi kirleten insanları gördüğümüz anda onları hemen uyarmalıyız.Örneğin:çevre kirliliğinin zararlarını okulumuzda,arkadaşlarımıza anlatabiliriz.Böylece de onların daha biliniçli insanlar olmalarını ve doğayı korumalarını sağlayabiliriz.Ayrıca bu güzel site gibi,çevre kirliliğinin önlenmesi için neler yapılabileceğini anlatan siteler yayınlayabiliriz.Son olarak ise herkesin görebileceği yerlere çevre kirliliğini ve çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılması gereken eylemleri reklam panoları,afişler ya da posterler yardımıyla sunabiliriz.

Yeni yorum