Su kirliliği

 

Su, gezegenimizdeki her canlı için yaşamsal bir önem taşır. Ne var ki sular çoğu zaman lağım suları, hayvan atıkları ya da çözülmüş kimyasallar ve gübreler yüzünden kirleniyor.

                Yeryüzündeki tüm sular ‘su döngüsü denen olağanüstü bir çevrim içinde sürekli dönüp durur. Yağmur suları ya toprağa karışıp bitkiler tarafından emilir ya da akarak ırmaklar oluşturur.

                İçeriğindeki maddelerin türlerine ya da miktarına bağlı olarak insanlara, hayvan ve bitkilere ya da çevreye zarar vermesi olası sular, kirli su tanımına girer. Temiz su son derece değerli bir kaynaktır. Birçok ülkede yağışlar düzenli olmadığından dolayı su stokları çoğunlukla yetersizdir. Gelişmekte olan ülkelerde kıyılar ve ırmaklar, gitgide artan nüfusların gereksinimini çoğu zaman karşılayamaz. Ayrıca su kaynakları atıklar yüzünden kirlenmiş olabilir.

                Su çok iyi bir çözündürücüdür. Birçok sıvıya kıyasla daha çok sayıda  katıyı çözündürebilir. Su toprağa karışıp yer altı suyu olarak kayaçların arasında süzülürken mineralleri çözündürür. Irmak, göl ve derelerin suları hemen hemen her zaman çözünmüş kimyasallar içerir.